Affald

 • Containere til affaldet er placeret ved parkeringspladsen.
 • Affald må ikke nedgraves.
 • Alt affald, skraldeposer, flasker, affaldssække og lignende anbringes i affaldscontainerne før afrejse.
 • Begrænset affaldssortering skal udføres som angivet.

AV-materiel

 • Tre flytbare tavler med kombinationer af whiteboard-, kridt-, burre- og opslags-tavle.
 • Fastmonteret projektor med VGA og HDMI tilslutning
 • Fastmonteret lærred.

Brandmateriel

 • I foyeren / gangen i bygning A og B er der brandskabe med fast tilsluttede brandslanger.
 • I køkkenet er der pulverslukker og brandtæppe.

Brænde

 • Findes på lejrpladsen og må anvendes i forbindelse med udendørs madlavning og lejrbål (husk sav og økse).
 • Brændet skal bruges med omtanke.
 • Overskydende brænde lægges tilbage på brændepladsen inden afrejse.

Både og andet materiel

 • På kysten ud for Thurøbund Hytten findes en 70 meter lang bådebro. Broen benyttes til aktivitet bl.a. af Thurøbund Spejdercenter.
 • Færdsel på broen sker på eget ansvar.
 • Når spejdercenteret har aktiviteter på broen, skal færdsel på broen ske efter deres anvisninger. F.eks. skal et påbud om brug af redningsvest på broen også efterleves af lejere i hytten.
 • Spejdercenterets både og materiel indgår ikke i lejen af hytten. Dette materiel må ikke anvendes, ligesom leg med, på og i nærheden af dette materiel skal undgås.

Bål

 • Det er tilladt at tænde bål på grunden, dette skal foregå på et af de permanente bålsteder.
 • Efter aftale kan bål også laves andre steder, dog skal det altid foregå i et gravet bålsted, der er sikret med rafter omkring.
 • Bålstedet skal efter brug ryddes og sløjfes, senest inden afrejsen.
 • Sav og økse medbringes.

El og vand og miljø

 • Elforbrug afregnes efter forbrug aflæst på måler (se prislisten).
 • Vandforbrug i normalt miljøbevidst omfang er indeholdt i lejen.
 • Der forventes en miljøbevidst omgang med ressourcerne under opholdet på ejendommen.

Flagreglement

Dannebrog skal behandles respektfuldt. Følg flagreglementet:

Flere lejere

 • Der er ofte andre lejere end jer på grunden. Tag derfor hensyn til hinanden.

Fyrværkeri

 • Enhver anvendelse af fyrværkeri på og ved ejendommen er af hensyn til naboer med dyrehold forbudt!

 

Førstehjælpskasse

 • Forefindes i køkkenet ("KABYSSEN") i hovedbygningen.

Husk at medbringe

 • Lagener (SKAL benyttes, også under soveposer).
 • Håndklæder til toiletter.
 • Håndsæbe.
 • Karklude og viskestykker.

Internet

 • Bredbåndsforbindelse med WiFi HotSpot som dækker hytterne og dele af lejrpladsen.

Kort

 • Kort- og Matrikelstyrelsens kort over området:
  • 4-cm kort (1:25.000): 1312 II SØ Svendborg
  • 2-cm kort (1:50.000): 1312 II Svendborg
  • 1-cm kort (1:100.000): 1312 Odense
 • Se satellitfoto fra Google Maps her

Kølefaciliteter

 • Lejere på lejrpladsen har adgang til køleskab og fryser i på grunden.

 

Madrasser og indendørs møbler

 • Madrasser og indendørs møbler må ikke benyttes udenfor.

Naboer

 • Ejendommen kan kun fungere med hjælp og good-will fra naboer og venner på og omkring Thurø.
 • Færdsel uden for ejendommen skal foregå efter gældende regler.
 • Husk at indhente tilladelse når dette er nødvendigt.
 • I skal som lejere og brugere være med til at bevare det gode naboskab.
 • Hvis I forvolder skade på mark eller skov, skal I omgående kontakte ejeren SAMT orientere hyttens tilsynsførende.
 • Udendørs musik o.l. er ikke tilladt i tidsrummet 23 - 07.

Opvaskemaskine

 • Der er industri-type opvaskemaskine i køkkenet. Den er hurtig, men kan ikke fjerne indtørret kaffe eller the. Venligst se kopper og krus efter, og rengør med skuresvamp / skurepulver hvis nødvendig. Begge dele findes i rengøringsrummet.

Parkering

 • Biler og andre køretøjer skal stilles på parkeringspladsen ovenfor hytterne eller langs grusvejen.
 • Parkering omkring hytterne og på lejrpladsen er ikke tilladt.
 • Reparation af eventuelle skader på terrænet som følge af kørsel på lejrpladsen eller efter "Indkørsel forbudt" skiltet udføres for lejers regning.

Prisliste

Rafter

 • Til lejrarbejder findes der rafter på grunden. Sav og hug ikke i rafterne. Find i stedet rafter, der passer i længden. Det er ikke tilladt at fælde træer eller anden bevoksning på grunden
 • Medbring sav, økse og tov

Rengøring

 • Rengøringsmidler findes i depotrummet i bygning A.
 • Oprydning og rengøring skal være foretaget før udløb af lejeaftale.
 • Manglende/mangelfuld rengøring eller oprydning medfører efterregning til lejeren.
 • Lejrpladslejere skal rengøre lejrplads toilet og bad i kælderen under bygning C.

Rygning og åben ild

 • DDS's hytter er røgfrie. Rygning er ikke tiladt indendørs.
 • DDS’s ryge- og alkoholpolitik bør efterleves.

Teltslagning

 • Må alene finde sted på lejrpladsarealet, evt. efter forud gående anvisning af plads.
 • Er ikke tilladt på plænerne imellem og omkring hytterne.'
 • telste over 50 m2 skal overholde bygningsreglementets bestemmelser om transportable konstruktioner.

Toiletpapir

 • Der er toiletpapir i hytterne, og vi beder om at I bruger det toiletpapir, der er. Det er fordi hytterne ligger under vejniveau, så spildevndet skal pumpes op, og hytternes toiletpapir er af en type, der ikke så let tilstopper pumperne.

Varme

 • Der er elvarme. Det er godt men dyrt, hvis det bruges uden omtanke.
 • MESSEN i hovedbygningen og sovesalene opvarmes med lutf-luft varmepumpe. Det er hurtigt og effektivt, men bruger stadig strøm.
 • Varmepumpen i hovedbygningen kan også bruges til nedkøling, men det bruger uforholdsmæssigt meget strøm. Lad være!
 • Måleren kører hurtigt når døre og vinduer står åbne.