Affald

 • Containere til affaldet er placeret ved parkeringspladsen.
 • Affald må ikke nedgraves.
 • Alt affald, skraldeposer, flasker, affaldssække og lignende anbringes i affaldscontainerne før afrejse.
 • Begrænset affaldssortering skal udføres som angivet.

AV-materiel

 • Tre flytbare tavler med kombinationer af whiteboard-, kridt-, burre- og opslags-tavle.
 • Fastmonteret projektor med VGA og HDMI tilslutning
 • Fastmonteret lærred.

Brandmateriel

 • I foyeren / gangen i bygning A og B er der brandskabe med fast tilsluttede brandslanger.
 • I køkkenet er der pulverslukker og brandtæppe.

Brænde

 • Findes på lejrpladsen og må anvendes i forbindelse med udendørs madlavning og lejrbål (husk sav og økse).
 • Brændet skal bruges med omtanke.
 • Overskydende brænde lægges tilbage på brændepladsen inden afrejse.

Både og andet materiel

 • På kysten ud for Thurøbund Hytten findes en 70 meter lang bådebro. Broen benyttes til aktivitet bl.a. af Thurøbund Spejdercenter.
 • Færdsel på broen sker på eget ansvar.
 • Når spejdercenteret har aktiviteter på broen, skal færdsel på broen ske efter deres anvisninger. F.eks. skal et påbud om brug af redningsvest på broen også efterleves af lejere i hytten.
 • Spejdercenterets både og materiel indgår ikke i lejen af hytten. Dette materiel må ikke anvendes, ligesom leg med, på og i nærheden af dette materiel skal undgås.

Bål

 • Det er tilladt at tænde bål på grunden, dette skal foregå på et af de permanente bålsteder.
 • Efter aftale kan bål også laves andre steder, dog skal det altid foregå i et gravet bålsted, der er sikret med rafter omkring.
 • Bålstedet skal efter brug ryddes og sløjfes, senest inden afrejsen.
 • Sav og økse medbringes.

El og vand og miljø

 • Elforbrug afregnes efter forbrug aflæst på måler (se prislisten).
 • Vandforbrug i normalt miljøbevidst omfang er indeholdt i lejen.
 • Der forventes en miljøbevidst omgang med ressourcerne under opholdet på ejendommen.

Flagreglement

Dannebrog skal behandles respektfuldt. Følg flagreglementet:

Flere lejere

 • Der er ofte andre lejere end jer på grunden. Tag derfor hensyn til hinanden.

Fyrværkeri

 • Enhver anvendelse af fyrværkeri på og ved ejendommen er af hensyn til naboer med dyrehold forbudt!

 

Førstehjælpskasse

 • Forefindes i køkkenet ("KABYSSEN") i hovedbygningen.

Husk at medbringe

 • Lagener (SKAL benyttes, også under soveposer).
 • Håndklæder til toiletter.
 • Håndsæbe.
 • Karklude og viskestykker.

Internet

 • Bredbåndsforbindelse med WiFi HotSpot som dækker hytterne og dele af lejrpladsen.

Kort

 • Kort- og Matrikelstyrelsens kort over området:
  • 4-cm kort (1:25.000): 1312 II SØ Svendborg
  • 2-cm kort (1:50.000): 1312 II Svendborg
  • 1-cm kort (1:100.000): 1312 Odense
 • Se satellitfoto fra Google Maps her

Kølefaciliteter

 • Lejere på lejrpladsen har adgang til køleskab og fryser i på grunden.

 

Madrasser og indendørs møbler

 • Madrasser og indendørs møbler må ikke benyttes udenfor.

Naboer

 • Ejendommen kan kun fungere med hjælp og good-will fra naboer og venner på og omkring Thurø.
 • Færdsel uden for ejendommen skal foregå efter gældende regler.
 • Husk at indhente tilladelse når dette er nødvendigt.
 • I skal som lejere og brugere være med til at bevare det gode naboskab.
 • Hvis I forvolder skade på mark eller skov, skal I omgående kontakte ejeren SAMT orientere hyttens tilsynsførende.
 • Udendørs musik o.l. er ikke tilladt i tidsrummet 23 - 07.

Parkering

 • Biler og andre køretøjer skal stilles på parkeringspladsen ovenfor hytterne eller langs grusvejen.
 • Parkering omkring hytterne og på lejrpladsen er ikke tilladt.
 • Reparation af eventuelle skader på terrænet som følge af kørsel på lejrpladsen eller efter "Indkørsel forbudt" skiltet udføres for lejers regning.

Prisliste

Rafter

 • Til lejrarbejder findes der rafter på grunden. Sav og hug ikke i rafterne. Find i stedet rafter, der passer i længden. Det er ikke tilladt at fælde træer eller anden bevoksning på grunden
 • Medbring sav, økse og tov

Rengøring

 • Rengøringsmidler findes i depotrummet i bygning A.
 • Oprydning og rengøring skal være foretaget før udløb af lejeaftale.
 • Manglende/mangelfuld rengøring eller oprydning medfører efterregning til lejeren.
 • Lejrpladslejere skal rengøre lejrplads toilet og bad i kælderen under bygning C.

Rygning og åben ild

 • DDS's hytter er røgfrie. Rygning er ikke tiladt indendørs.
 • DDS’s ryge- og alkoholpolitik bør efterleves.

Teltslagning

 • Må alene finde sted på lejrpladsarealet, evt. efter forud gående anvisning af plads.
 • Er ikke tilladt på plænerne imellem og omkring hytterne.'
 • telste over 50 m2 skal overholde bygningsreglementets bestemmelser om transportable konstruktioner.

Varme

 • Der er elvarme. Det er godt men dyrt, hvis det bruges uden omtanke.
 • MESSEN i hovedbygningen og sovesalene opvarmes med lutf-luft varmepumpe. Det er hurtigt og effektivt, men bruger stadig strøm.
 • Varmepumpen i hovedbygningen kan også bruges til nedkøling, men det bruger uforholdsmæssigt meget strøm. Lad være!
 • Måleren kører hurtigt når døre og vinduer står åbne.